M

Con như dòng sông mải miết
Chưa một lần bên mẹ tháng năm xaa

Mẹ ngồi đó như bà tiên cổ tích

Dõi theo con từng bước tháng mưa dày

Con đã lớn theo dặm đàng đất nước

Mỗi mùa xuân trong mắt mẹ hao gầy

Mẹ ngồi đó thu gom ngày đông lạnh

Để cho con ấm áp đón xuân sang

Con mê mải theo dòng đời cháy bỏng

Đâu biết rằng mẹ hóa đá trăm năm

Bùi Minh Vũ