Làm Sao Trở Lại

Làm sao trở lại năm ngoái

Nắm tay em qua sông Trà

Là đà với mây Thiên Bút

Nghiêng vầng trăng cũ Nghĩa Hà

 

Làm sao trở lại năm ngoái

Quê nhà Trà Khúc hiên ngang

Một đêm ngồi bên bến làng

Mát lòng bóng cây xanh mãi

 

Làm sao trở lại năm ngoái

Ngủ quên bãi cát trắng ngần

Làm sao, làm sao trở lại

Một lần em nhé tình nhân

Bùi Minh Vũ