Tàn Đông

 

Kỷ niệm bên nhau bếp lửa hồng 

Sương mù gió lạnh buổi tàn đông 

Người xưa cách biệt tình còn thắm 

Bạn cũ rời xa nghĩa vẫn nồng 

 

Lặng lẽ u sầu chiều ngóng đợi 

Âm thầm khắc khoải sáng chờ mong 

Trăng khuya thấp thoáng ngoài khung cửa 

Nỗi nhớ thương ai ngập cõi lòng 

 

Minh Triết