Rót Rượu Mời Trăng

 

Bồng bềnh trăng

Đâu dáng xưa em?

Chạnh lòng mong ngóng

Bóng trăng đêm

Em hỡi

Trăng ngà

Bàng bạc nhớ

Ở đâu em?

Ta mãi đi tìm!

Bồng bềnh trăng

Bên sông Trà Khúc

Rượu tình

Trăng cũ

Lạnh nhớ người

Đêm nay

Trăng biết ai không ngủ

Thà thật vàng ngây

Rượu biếng cười?

Ai trách vô tình

Hờ hững quá

Võ vàng trông ngóng

Trăng hao gầy?

Thăm thẳm Trà giang

Ta ngồi đó

Rót rượu mời trăng

Nước mắt đầy.

 

Bùi Minh Vũ