Em Sinh Viên Xóm Học


Em sinh viên xóm học
Người gầy như que tăm
Ẩn dưới làn  áo mỏng
Một dáng liễu thanh tân
Em thẳng nhìn kiêu hảnh
Chẳng biết Anh ngồi đây
Góc phố buồn hiu quạnh
Em biến vào trời mây.
oOo
Bỏ lại đằng sau một nổi buồn
Chiều ơi sao chiều chẳng đi luôn
Cho hồn tôi theo với
Cho giòng  lệ thôi tuôn ..

Xuân Thi