Khúc Xưa

Bên triền sông không trôi
Chẳng thấy em hong tóc
Dường như dòng sông khóc
Ngập bờ vai xa xôi 

Bên triền sông không trôi
Ta nâng lần bóng vó
Rong buồn rêu nặng đó
Nơi đâu em, em ơi.

Bùi Minh Vũ