Cuộc Rượu Cuối Năm

Cuộc rượu chiều cuối năm 
Rượu mừng- không có bạn
Ta với ta cùng cạn 
Nhớ Người nơi xa xăm.
 
Duy phạm