Lục Bát Đón XuânXuân tươi về giữa đất trời
Hương Xuân còn thắm lòng người hay không?
Xứ người bát ngát mênh mông
Tình người hờ hững như giòng nước trôi
Xuân về chưa trọn niềm vui
Tất Lòng man mác bồi hồi đón Xuân
Ngày mai một sáng Xuân hồng
Hoa Xuân nở thắm say nồng hương Xuân.
Xuân ơi .. Xuân  hỡi  .. Xuân ơi ..!

Xuân Thi