Say

Nâng ly rượu em cùng ta uống

Giọt rơi gió cuốn cháy môi em

Bên sông Trà trăng ngà không ngủ

Rượu một ly mà uống suốt đêm.

Bùi Minh Vũ