Tự Tình

 

Chim én gọi tình xuân 

Bâng khuâng chiều đậu biếc 

Vàng trăng gầy hao khuyết 

Trân châu mềm... rưng rưng.

 

Duy Phạm