Sa Kỳ

Đêm trăng rằm em mang rượu đến

Một vốc tay đầy một chiếc ly

Có phải em là men rượu đắng

Quật ngã ta ra giữa Sa Kỳ.

 

Bùi Minh Vũ