Xuân Tràn

 

Trườn trên cánh mỏng cành xuân

Hơi đông còn đọng chạy rần thịt da

Nghiêng nghiêng... ánh nguyệt xé tà

Nheo nheo mắt biếc... thân ngà lửng lơ

Chạnh lòng thương chị bơ vơ

Nguyệt sà soi sáng lối mờ chị qua

Chị cười... Rồi sẽ phôi pha

Ngày buồn rồi sẽ trôi qua... Xuân tràn!

Sông Song