Mừng Đại Thọ Giáo-Sư...

 

(Tặng một cây đại thụ trong ngành Giáo-dục)

Chín mươi năm ở cõi trần

Gieo hương giáo dục khu vườn thanh xuân

Hoa tươi nở đẹp vô ngần

Phấn bay khắp cả thế gian thơm lừng

Tình yêu non nước bừng bừng

Nhưng đành sống ẩn vui cùng thi ca

Gia đình bạn hữu gần xa

Chúc thêm một giáp tuổi già khang an.

ChinhNguyen/H.N.T.
Ngày1,th2.2016