Bến Sông
 

Một mình đứng ở bến sông

Với trăng vàng vọt bến không thấy người

Gió nghiêng chao cả khoảng trời

Hàng dừa thưa vắng lặng người yêu xưa

Long lanh lòng cũ như mưa

Biết đâu nhà trước song thưa mất rồi

Mây che trăng khuất bối hồi

Ước gì ví gặp dáng người xưa xa

Bên sông bến cũ Nghĩa Hà

Ta như trăng thức đêm qua đợi người.

 Bùi Minh Vũ