Nguyện Cầu!

 

Tết này chị chẳng về quê

Đại dịch Covid  không chê nơi nào

Tết này dân chúng lao đao

Chẳng ai vui vẻ đón chào mừng xuân

Trông ra thế giới... ruột bào

Bao người lây nhiễm... Đi vào thiên thu

Con cầu Chúa, Phật nhân từ

Độ cho kiếp nạn cõi hư quay về

Nhà nhà vui vẻ, xum xuê

Người người hạnh phúc, đề huề đón xuân!

Sông Song