Chắc Tại Trời Không Nắng

Có những lúc như ngày hôm nay
Muốn làm thơ, thơ đi đâu mất
Có những lúc nhớ thương chất ngất
Nhớ thật nhiều nhưng chẳng biết nhớ ai?!

Không muốn nghĩ đến anh
Muốn để hồn thoáng mát
Nhưng sao lại bâng khuâng?
Nghĩ đến một dòng sông
Con sông tình thơ mộng

Chắc hôm nay tại trời không có nắng
Nắng thủy tinh, nắng ngọt mật lung linh
Trời sắp mưa làm nhớ đến tình mình
Dưới trời mưa ta hôn nhau đắm đuối

Anh không là tình đầu cũng không là tình cuối
Nhưng sao em vẫn chưa thể quên anh?
Trái tim có lý lẽ riêng của nó
Nên thỉnh thoảng vẫn nhớ tình mỏng mảnh

Như Nguyệt