Tóc Ngắn

 

Về 

tôi lượm tuổi thơ tôi 

tìm 

đôi lá biếc chỗ ngồi tôi xưa 

về 

đi lượm ngấn nắng trưa 

mưa 

trên tóc ngắn đủ vừa... tương tư.

 

Duy Phạm