Tìm Về

 
Chị trở về đây, qua bến xưa
Rặng tre rợp bóng đã không còn
Cầu gỗ qua sông... bê tông hóa
Nên chẳng còn đò đợi đón đưa!
oOo
Chị trở về đây, trên lối xưa
Bước chân... âm vọng... chạnh... như vừa
Bên nhau chậm bước... hương còn đọng
Chị nhớ cái thời được đón đưa!
oOo
Chị trở về tìm lại bóng xưa
Nắng xuân đã sắp tắt bên đồi
Người xưa cũng tít xa mù mịt
Nên lối chị về bỗng rắt mưa!
Sông Song