Chôm Chôm Đ

 Tặng THY

 

Chôm chôm yêu ai ửng hồng đôi má

Chôm chôm thương ai đỏ thắm như tim

Chôm chôm chờ ai lẳng lơ cây lá

Chôm chôm buồn ai đỏ rụng nhân tình

Anh nhớ em nhìn chùm chôm chôm đỏ

Rực vườn chiều em lẩn trốn trời xanh

Tay nâng chôm chôm nhớ về người cũ

Làm sao giữ được trái rụng cành.

Bùi Minh Vũ