Hôn 

Ta quỳ gối hôn dáng em trên cát

Trăng cũng hôn em cạnh biển vàng

Sóng bạc đầu vỡ đau thịnh nộ

Em đi rồi. Ta lẩn thẩn thương trăng.
 

Bùi Minh Vũ