Dẹp Tan Bản Ngã

Có đó rồi mất đó, mất mát đã nhiều lần!
Xin dẹp tan bản ngã, chớ hận sân
Thỉnh thoảng tôi xử sự còn con trẻ
Xin giữ gìn, đừng để tình sứt mẻ

Đừng luôn luôn giành phần thắng về mình
Đừng tính toán hơn thua, ta đây giỏi, thông minh
Cái tôi nhỏ nhoi, cái tôi chả là gì cả
Xin thành tâm sám hối, “cái tôi” à.

Sao “cái tôi” tôi còn to lớn quá chừng?
Được ngợi khen vẫn sung sướng, vội mừng!
Bị chê bai vẫn vô chừng buồn bã
Xin dẹp bỏ, dẹp tan đi bản ngã!

Hãy ít nói, đừng tạo thêm khẩu nghiệp
Một đời người qua nhanh lắm “tôi” ơi!
Mọi chúng sanh đều đáng thương, tội nghiệp!
Hãy sống vui, đừng than thở thấu trời!

Đúng với ta nhưng chẳng đúng với người
Cố gắng nhớ, đừng dính vào tranh luận
Càng buông bỏ càng tự do, hòa thuận
Cười hiền từ, “thế à”, tránh thị phi

Chẳng có gì bền vững mãi được đâu
Đời trầm luân, đời bể dâu, dâu bể!
Quán vô thường để thấy đời là thế
Ngay thân ta cũng có lúc hoại tàn

Tôi nhắc nhở tôi: “Cố dẹp tan bản ngã”
Rải tâm từ mỗi sáng sớm, vị tha!
Đến giờ này, nên tỉnh ngộ, nên biết thân biết phận
Đợi bao giờ? Đợi đến bao giờ mới chịu khó tu thân?!

Như Nguyệt