Cõi

Tưởng nhớ hai nhà thơ Mịch La Phong và Mai Tấn Thời

Vườn nhà hoa nở chập chùng
Cỏ chen pha sắc gốc tùng xanh rêu
Quanh co lối nhỏ chim kêu
Tàng cây già trắng trải đều trên cao
Trầm mình vào giấc chiêm bao
Tỉnh ra nghe mạch xuân vào cõi đây
Trăm năm thế sự như mây
Người xưa đâu nhỉ gốc cây cũng già
Rượu năm xưa trước là ngà
Rượu nay độc ẩm khề khà cõi riêng
“Về non” nối lại hai miền. (*)
Đục trong dòng nước giải thiêng cõi người
“Về đây Chúa đã lên ngôi”. (**)
Thánh đường vở vụn thành lời thánh ca
“Về đây Phật áo cà sa”. (*)
Kim cương tan biến ta bà về đâu
“Về đây chim Lạc” qua cầu. (*)
Phượng hoàng bay tuốt nhịp sầu sử ca
Rồng Tiên thuở trước nhuộm pha
Nỏ thần hôm nọ bay xa chốn nào
Được thua còn mất là bao
Cổ kim, kim cổ cõi nào là đây?
Sắc không, không sắc sum vầy
Trăm năm thế sự về đây đứng ngồi!

Quang Nguyên
Boston, 12/04, 2021

(*) Mịch La Phong trong tập thơ Bên Trời Chẻ Đá Bia
(**) Mai Tấn Thời trong những bài thơ Về Đây 1, Về Đây 2