Em Tin 

 

Anh chùi vệt son môi trên áo

Rồi đi

Em vẫn chờ

Như bến chờ thuyền mây chờ gió

Chờ vòng tay

Em tin không phải là dây xích

Và nếu là dây xích

Em sẽ bứt nó ra để anh được trở về

Em sẽ quét mây cho trời xanh hơn

Ghì cơn lốc xoáy cho hoa tim tím

Cho ánh mắt bắt nhau

Không phân biệt

Anh chùi vệt son môi trên áo

Có chùi nỗi buồn trên trang thơ

Có chùi được nước mắt

Những đêm dài

Em tin mãi mãi

Anh trở lại

Sau những lần say và buồn

Cũng có thể… em tin.

Bùi Minh Vũ