Nhớ Người Dưng

 

Đâu ngờ gặp mặt bỗng thấy ưng

Dõi mắt nhìn theo chẳng phút ngừng 

Gợi cảm nhu mì bè bạn mến 

Dịu hiền khiêm tốn mẹ cha cưng

Tình yêu thấm đậm như cơm hến 

Tuổi trẻ nồng cay tựa muối gừng 

Lặng lẽ hoàng hôn nơi bến vắng 

Vui buồn kỷ niệm với người dưng 

 

Minh Triết