Võng

 

Anh lấy mười ngón tay đan thành chiếc võng

Mời em ngủ võng mùa xuân

Anh ru hời ru hỡi

Đung đưa một cõi mơ màng.

Và rồi,

Một ngày kia

Chiếc võng đứt

Làn gió nào cuốn em đi...?

Bùi Minh Vũ