Vô Ngôn

 

Vô Ngôn

   Kính tặng Thầy Minh Đạt

 

Điện Phật trầm hương toả

Trăng khuya soi dáng gầy

Thầy trầm tư tĩnh toạ

Vô ngôn thay cảnh này.

 

Bạch Xuân Phẻ

Share