Trở Về 

 

Em múc cho anh một gầu nước giếng,

Trời miền Nam nắng lửa vẫn ngọt ngào.

Mặc áo bà ba, em không chưng diện;

Sao cả hồn phiêu bạt bỗng xôn xao?

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du