Khung Cửa

 

 

Khung-cửa đó Mẹ tôi vẫn đứng đợi

chờ tin con, xem đã trở-về chưa

năm năm rồi—thời-gian sao cay-nghiệt

vẫn hững-hờ với Mẹ,  nắng rồi mưa.

 

Mắt Mẹ mờ làm sao Mẹ vá-víu

hộ cho con chiếc áo ngả mầu tang

chiếc áo may bằng bao cát mỏng

chuyện giầu-sang như nước chẩy chẳng-màng.

 

Gia-tài của con: bao ni-lông, gô-cóng

và tình-yêu Mẹ bát-ngát, bao-la.

Con sẽ về, Mẹ ơi, đừng trông ngóng.

dù mịt-mờ ai đứng ở nơi xa.

 

Hà-Việt-Hùng