Trăng Bằng Hữu

 

Có mỗi một lần về qua chốn cũ

nhìn thấy bông Cau trắng muốt miệt vườn

nhìn lá Me rơi chua những con đường

nghe tiếng em cười ngọt thanh Xoài cát

 

Chiều giạt nắng gió ruộng đồng dịu mát

ngồi vườn sau chờ mẻ cá nướng trui

mấy thằng bạn đồng quê chưa thấy tới

chỉ có mấy nàng chia lửa đông vui

 

Lát nửa đây mặt trời về với núi

Trăng lại lên soi rõ mặt bạn bè

những người bạn giờ đây đâu còn trẻ

đã chớm bợt màu râu tóc phong sương

 

Ta viễn phương về ngó bông Cau rụng

ngó lá Me rơi dòng Trăng đồng nội

ngó cô em một thời trang tóc rối

bao năm qua còn vẻ dáng tiểu thơ!

 

Bởi lâu lắm rồi giữa quên giữa nhớ

ghé về đây mong tìm lại một thời

em ruộng đồng cháy khô mùa tóc rối

dáng tiểu thơ đã chân lấm tay bùn

 

Bông Cau rụng lá Me rồi rơi rụng

người xưa đau lạc dấu người viễn phương

em đón ta cười rớt nụ bên đường

đôi mắt đỏ hoe giữa chiều giạt nắng

 

Buổi về đây chuốc rượu giữa đêm Trăng

bạn bè đông vui níu thời trai trẻ

em có vui không, tới bên, ngồi ghé

không còn lớp Nam lớp Nữ ngày xưa

 

Cứ ghé hùa nhau chia chung bếp lửa

Trăng cũng chia chung vạn dặm quê nhà

đường xa rồi, ừ nhỉ, đường quá xa

áo học trò đã phai mờ dấu mực

 

Bạn bè xưa cũng lạc dòng lưu bút

ngồi bên nhau khi kẻ mất người còn

ta muộn màng trở về rưng mắt nhớ

buổi tan trường theo dâu bể nhiễu nhương

 

Ơi lá me rơi chua những con đường

mẻ cá nướng trui thơm tình bằng hữu

đêm chuốc rượu mùa Trăng về chốn cũ

mai viễn phương ta sẽ nhớ đem theo…

 

Trần Huy Sao