Trăn-Trở 

 

 

Một đôi khi ta thấy mình con trẻ

muốn khóc-oà như đứa trẻ lên ba

vòi-vĩnh mẹ ghé mua cho đồng bánh

tấm-tức ăn mà nước mắt chan-hòa.

 

Bánh đơn-sơ chỉ gói bằng bột-nếp

nhưng tình-thương như hoa-trái đơm-bông.

Ta ăn mãi không hết tình của mẹ

Sắn, khoai này là tình-nghĩa quê-hương.

 

Bánh gói bằng những ô-vuông lá chuối

bằng hy-sinh, bằng nhường-nhịn bao-la

bao năm-tháng ấp-ủ con khôn-lớn

giờ nhớ lại, lòng vẫn thấy xót-xa.

 

Con lớn lên trong tiếng bom rung-chuyển

tiếng mìn claymore, tiếng súng ù-tai

bao đứa trẻ đã lớn lên như vậy

đấy là trò-chơi chém-giết. Tại ai?

 

Con lớn lên cùng quê-hương tăm-tối

sau bao năm bị đầy-đọa lầm-than

cố nhoài-mình từ bao đêm trăn-trở

dù kiệt-cùng xương-máu chẳng than-van.

 

Hà-Việt-Hùng