Sáu Câu Vọng-Cổ  

 

 

Sáu câu vọng-cổ Em ca

hôm nay, anh lại tưởng là hôm qua.

Em mặc chiếc áo bà ba

hôm qua, anh lại tưởng là hôm nay.

Rượu ngon cần có người say

vì Em đẹp quá lòng này thấy thương.

Sáu câu vọng-cổ quê-hương

đi theo anh khắp nẻo-đường gian-truân.

 

Hà-Việt-Hùng