Ơn Cha Nghĩa Mẹ

 

Nắng quay nghiêng... lối mòn in bóng Mẹ

Gió chao đời... lốc bạc mái tóc Cha

Con khôn lớn... Mẹ bào mòn tuổi trẻ

Con thành nhân... Cha rút ngắn ngày đời.

 

Sông Song