Thương Áo Tơi Mưa

 

Em ra đồng chẳng áo tơi

Cơn mưa cuối hạ tuôn rơi thình lình

Xót xa tôi đứng lặng nhìn

Ướt em, ướt cả chữ tình trong tôi

Hôm sau tìm được áo tơi

Ra đồng chờ dịp ngóng trời đổ mưa

Nào ngờ tôi quá xót xa

Trời chang chang nắng em qua đồng người...

Than trời, khổ cái áo tơi

Than em, khổ tấm thân tôi một mình!

 

Quế Anh