VÔ THƯỜNG

 

Ta về vọc đất mà chơi 

Bao nhiêu thân xác rã rời trong đây

Hồn lang thang cánh mây bay

Có vui chăng cõi đời này huyễn nhiên?...

 

Xác khô lệ ráo ưu phiền

Càn khôn nhân thế ảo huyền mộ bia

Tồn vong nhân loại chia lìa

Hãy yêu thương để mai kia vơi sầu!...

 

Gặm từng nỗi nhớ thương đau

Nhả ra cát bụi ngày sau dỗ mình!...

 

HUẾ 2012

 

Nguyên Tiêu