Chút Suy Tư Mùa Hạ

 

 Hạ về nắng dội thênh thênh

Sân trường cỏ úa buồn tênh trưa hè

Thinh không ra rả tiếng ve

Trời nghiêng mây biếc lắng nghe hạ buồn...

 

Bao giờ trời đổ mưa tuôn

Để cho cánh phượng thả hồn nhớ nhung

Bao giờ mặt đất ung dung

Lá cây rụng xuống nghìn trùng ra đi...

 

 Bao giờ trở lại mùa thi

Cho người lại nhớ tiếng ai ôn bài

Bao giờ nắng hạ nhạt phai

Để triền con dốc đổ dài bóng xưa...

 

 Hạ ơi, nhớ mấy cho vừa

Chiều nay nắng gọi ngày xưa trở về

Một vòng khói tỏa đê mê

Một tôi đứng ngắm tái tê sân trường!

 

Hạ ơi, sợi nhớ sợi thương

Một vùng kỷ niệm ngát hương xa rồi

Chỉ còn nắng hạ mà thôi

Xin đừng phai nhạt một thời tôi yêu!

 

29/4/2012

Vũ Thủy