Ngày Lễ Mẹ

 

(Mother's Day, May.14.2017)

Mẹ ơi! Từ trái tim thốt lên ngàn tiếng gọi

Tiếng <Mẹ> cho người đã cất những lời ru...

(Lời ghi trên ảnh mẹ, C.N./H.N.T. 2011)

Dù có viết hàng trăm bài thơ về Mẹ

Cũng không thể nào diễn tả hết lòng con

Công Cha Mẹ như biển cả mênh mông

Nỗi nhớ Mẹ như sông dài bất tận.

 

Dù viết về Mẹ hàng trăm ngàn bài hát

Vẫn không làm sao kể hết những công ơn

Mang nặng đẻ đau, nuôi con cái nên người

Suốt từ thuở nằm nôi đến khi khôn lớn.

 

Ngay vào lúc con trưởng thành, Mẹ còn sống

Người vẫn chăm lo cuộc sống bản thân ta

Lại thêm đàn nội ngoại thế hệ thứ ba

Và cứ thế Mẹ cả đời không ngơi nghỉ.

 

Lòng Mẹ bao la không bút nào tả xiết

Hình bóng Người, con in mãi trong tim

Mẹ đã đi xa, con nguyện cầu tha thiết

Cõi thiên thu, Người vĩnh viễn an bình.
 

ChinhNguyên/H.N.T.
May.2.2016