Cha Tôi

 

Cha tôi 

quang gánh 

hai vai

bên 

trìu trĩu nặng

bên

dài dặm xa

tóc xanh

nửa gánh giang hà

tuổi già 

gánh

một lần qua kiếp người

Cạn cùng chút cặn dầu vơi

vẫn leo lét sáng soi đời con đi.

Duy Phạm