Ánh Trăng

 

 

Ðêm nay có ánh trăng vàng,

Rắc gieo ánh bạc mơ màng thế gian.

Nhớ quê ta bước lang thang,

Nhớ dòng sông bạc nhớ đàn dưới trăng.

Tóc em những sợi lăn tăn,

Gió lùa qua bãi dâu tằm nửa đêm.

Dập dìu đàn hát bên thềm,

Quê hương trăng sáng êm đềm biết bao.

Lắng nghe chừng tiếng lao xao,

Tưởng như em đến đêm nào dưới trăng

Nay ta xa mặt cách lòng,

Em nơi phương đó có trông ta về.

Ở đây rượu thịt ê hề,

Ðâu bằng dưa muối ở quê hương mình.

Em ơi còn có nhớ tình,

Ðợi anh chút nữa, anh tìm về thăm.

Quê ta có ánh trăng thanh,

Có tình yêu mến, yên lành biết bao.

Nửa đêm nghe tiếng lao xao,

Chạnh lòng lại nhớ năm nào dưới trăng.

 

Ái Hoa