Quê Hương Ơi Xin Ân Xá Hồn Trần

 

Tôi quỳ xuống quê hương mình

Để được ân xá ngày tôi đi chưa trở lại

Nơi tôi sinh ra con thuyền cha xa ngái

Mẹ ven bờ sóng đập nát bình minh

oOo

Tôi chưa bao giờ là người đãng trí

Để quên đi bàn chân bỏng cát rang

Quên cái nắng hôn chóp đầu trọc lóc

Con nục con cơm thơm nức cửa làng

oOo

Tôi quỳ xuống quê hương sóng cát

Mẹ cha ơi bà cháy nám bôm rơi

Tuổi thơ đứt cánh diều bay lọang chọang

Quê hương nghèo con đâu dám thảnh thơi

oOo

Trong năm tháng bây giờ và mai nữa

Tôi nguyện lòng nhìn xuống dưới bàn chân

Thấy bóng đời tôi không điểm tựa

Quê hương ơi xin ân xá hồn trần.

Bùi Minh Vũ