Quê Xa

 

Sông trăng 

lặng 

bóng tre còi

quê

xa lâu lắc 

về 

rồi lại... đi 

cỏ khâu ngày xửa xanh rì 

đá ong đỏ quạch nỗi trầm trì 

đau 

đồng sâu 

khuất 

nẻo về đâu 

đằng sau thành quách đất màu phèn chua 

em về 

bỏ

tiếng dạ thưa 

ta câm từ bữa tiếng đưa võng buồn 

thằng con

du thực tha phương 

chiều 

trông 

khói sóng

quê hương... nơi nào?

Duy Phạm