Biếc

Dấu chân lẻ loi
Người đi xa vời
Sâu thẳm thiên cổ
Kiều Nga hỡi ôi? (*)

Trường cũ mù tăm
Cánh nhạn xa xăm
Tình ngồi xe đạp
Nét hiền rất chăm

Một sáng mùa Thu
Đường cũ ngất ngư
Sóng biếc đôi mắt
Lòng như đã như

Em hay trăm năm
Cánh nhạn mù tăm
Đường về thăm thẳm
Cõi người xa xăm

Em hay không hay?
Từ biệt một ngày
Âm thầm lặng lẻ
Không hẹn ngày mai

Từ biệt vẫy tay
Tầng mây bay bay
Trời xanh bát ngát
Trên những hàng cây

Quang Nguyên
Nhớ một người bạn đã về cõi vĩnh hằng từ những năm 1979