Lối Cũ

Hàng dừa say nắng chiều
Nhà nhỏ mái liêu xiêu
Hoa phượng mùa hè đỏ
Lửng lơ tiếng sáo diều
Bên sông thuyền ghé bến
Cầu Ké nước phiêu phiêu
Thăm lại ngôi trường cũ
Dáng xưa đâu mỹ miều?

Quang Nguyên
Boston, 6/4, 2021