Tiếng Đàn

Sáu dây buộc lấy cái tình
Lên cao xuống thấp lưu linh mấy vò
Dây chùng tựa bóng dưới gò
Lá rơi thu liễm sâu bò biệt tăm
Lăn tăn dòng nước lạnh căm
Về đâu cô phụ con tằm nhả tơ
Mịt mù xa tít đợi chờ
Rề rà hoang mạc bơ vơ kiếp người
Dây Rê một khúc nổi trôi
Lửng lơ theo sáo diều chơi giữa trời
Thình lình thăng giáng đầy vơi
Lập lòe lựu đỏ sục sôi hạ huyền
Lên dây vận nước ba miền
Thủy Sơn chìm nỗi oan khiên cõi nào. (*)
Về non Hồng Lạc bay cao
Vẩn vơ trăm họ bấy bao nhiêu lòng
Dây Son tạm biệt hoàng hôn
Nguyệt treo đáy giếng ếch còn gào mưa
Bỗng dưng chớp động can qua
Thuyền ai nặng mái loay hoay giữa dòng
Dây Si nghiệp cuốn cuồng phong
Cung thăng giai điệu sắc không vi trần
Tần ngần khẽ đụng phù vân
Họa mi thánh thót mấy tầng phi âm
Cõi xa giai điệu đàn cầm
Long lanh trăm sắc tiếng gầm đục trong
Tay rung đàn khúc huyền không
Đụng tầng tiềm thức bao sông mấy hồ
Kìa ai chí sĩ đơn cô
Kìa ai dũng sĩ xương khô chiến trường
Kìa ai tráng sĩ cương cường
Lưu thân nước Việt hồn vương tang bồng
Gậy thần bỗng chốc lại cong
Lòng vòng trong khúc Tiên Rồng nổi trôi
Sáu dây mở sáu âm đời
Lục căn thanh tịnh đất trời ngả nghiêng
Mầu nhiệm thêm khúc giải thiêng
Sông hồ núi biển giai không tức thì

Quang Nguyên
6/5, 2021

(*) Sơn tinh Thủy tinh
Đàn cầm Guitar, đàn Tây Ban Nha