Khóc 

Em đi xin việc

Nước mắt nhiều rồi

Chỉ tiêu đầu môi

Nỗi chờ mong đêm lạnh!

Nước mắt thấm đẫm khốn cùng

Con chữ trên mảnh bằng vữa ra

             lố nhố những bầy giun

Em hoảng sợ như một giấc chiêm bao ác

Vì thương bạn mình cũng vậy!

Bùi Minh Vũ