Nhớ Tuổi Xuân

 

Mỗi độ hè về nhớ đến anh

Cùng nhau nguyện ước giấc mơ lành 

Ngày xa u sầu từng giây phút 

Lúc gặp vui mừng suốt mỗi canh

Rạng rỡ bình minh xuyên cửa sổ 

Lung linh ánh nguyệt lướt qua mành 

Dù cho cách biệt đời muôn hướng 

Mãi giữ chân tình thuở tuổi xanh

Minh Triết