Thời Con Gái

Em kể tôi nghe thời con gái
Lắm người đưa đón trao hoa hồng
Mười sáu trăng rằm ai mách bảo
Bên hiên đầu ngỏ cây si trồng

Tóc tiên gió thổi hồ Gươm động
Một sáng dậy thì lòng nhớ ai
Bâng khuâng trong nắng ngây thơ lắm
Mơ ước quẩn quanh tóc lược cài.

Một thuở cùng ai trót hẹn thề
Sóng sánh bên vai một giấc mê
Đôi nhà đôi lứa tình như đã
Trăm năm chờ sẵn vu quy kề

Em kể tôi nghe thời con gái
Trăm năm thôi đành lỗi hẹn thề
Một sáng dối lòng trời đất đổi
Nhịp cầu từ ấy dài lê thê

Ba mươi năm trước giấc mơ đầu
Không nợ vì duyên lấy gì nhau
Bây giờ người ấy xa biền biệt
Nghìn trùng báo mộng giấc mơ đau

Một thời con gái đã qua mau
Đã hẹn kiếp này ta có nhau
Trăm năm tơ tóc ân tình thắm
Một đời thêm nữa mãi ngàn sau

Quang Nguyên
13/05, 2021