Tàn Tro Bay

Tặng Nhãn

 
Em ghi vào nhật ký

Ngày anh phát hiện ra em

Ngày em tặng anh hoa hồng

Ngày anh đọc thơ tình bên dòng Srêpok

Phút giây thánh trần gian

Trời nắng xanh

Ngọt hương ong tìm mật

Chiều nay lóng cóng

Em theo chồng

Anh tìm đọc

Trang nhật ký

Chỉ thấy tàn tro bay?!

Bùi Minh Vũ