Trăng, Mây, Gió và Tôi!

 

Hỏi trăng sao khuyết nửa vành?

Hỏi tôi sao lại cũng đành xẻ đôi?

Hỏi mây chọn hướng nào trôi?

Hỏi làn gió đẩy duyên tôi phương nào?

oOo

Trăng già chếch bóng hư hao

Đời tôi cũng lụy với bao ưu phiền

Bóng mây vội vã qua triền

Để gió lôi cuốn qua miền phiêu du

oOo

Trăng buồn hiu hắt trời thu

Tôi sầu trong cõi đông ru cuộc tình!

Sông Song