Suối Mơ

 

Suối Mơ  yên tĩnh

Bên kia bờ

Con bồ câu hong nắng

 oOo

Em bên này

Muốn qua suối chơi

Cầu không có

Thuyền mờ xa

Ta ngã lưng làm nhịp cầu nho nhỏ

 oOo

Chưa kịp đến

Chim bay vào khoảng xanh

Em lặng lẽ

Nhìn!

 oOo

Ngày tháng dài

Bóng ta trôi mãi mãi...

Bùi Minh Vũ