Cỏ Sương

 

Ngày buồn như ngấn nắng 

lăn trắng thềm tà huy

người buồn hơn rượu đắng 

giẫm cỏ mềm biệt ly

oOo

Em ru gì hôm ấy 

vai gầy tóc thôi bay

tìm ta em nào thấy 

đông về không gió lay 

oOo

Hôm nay 
trời bỗng nắng 

buồn vui chẳng tròn ngày 

rượu bày trên chiếu vắng 

đâu?

ai người tỉnh say

oOo

Hôm nay 

em bày biện 

trên gánh nợ tiền khiên 

chốn xưa không người viếng 

cuộc tình buồn riêng mang 

Duy Phạm